Naar intro

 

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Natuurbeleving.

De kinderacademie biedt kinderen een programma waarin ze opmerkzaamheid ontwikkelen op verschillende zintuiglijke niveaus. De  projecten  richten zich op het bewustworden, verwoorden en verbeelden van de innerlijke associaties. (Bij middenbouwleerlingen van 8 tot 10 jaar en ouder).
Uitgangspunt zal vaak de natuur zijn.
De kunstenaars/docenten  zorgen voor verdieping en artistieke inspiratie.

 

Waarnemen e.a. zintuigen.

Een mens kan slechts 5 à 7 dingen tegelijk waarnemen. Dit heeft zijn nut maar ook zo zijn nadelen. Onze dagelijkse omgeving wordt hierdoor een voorspelbaar gegeven dat langs ons heen glijdt. We merken de dingen die ons inspireren of tot nadenken en fantaseren zetten, nauwelijks meer op. We vergeten de ‘vrije ruimte’ in ons eigen hoofd.

De kinderacademie gaat uit van in stilte waarnemen; ruiken, horen, proeven, zien, tasten. We zijn ontvankelijk voor ieders eigen waarneming, ieders eigen verwoorden en het verbeelden daarvan.
Voor verschillende kunstvormen zoeken we samenwerking met andere organisaties die aan natuurbeleving en kunstontwikkeling doen. Ook gastdocenten kunnen ons progarmma en aanbod verrijken. Daarom nodigen we o.a. docenten oude ambachten- en hedendaagse technieken uit.