Naar intro

 


1.Landgoed De Reehorst

Landgoed De Reehorst breidt zich uit in duurzaam ondernemen. In verband hiermee wil het ook kinderen gaan betrekken in hun relatie tot natuur, kunst en cultuur. In de start van het leven het bewustzijn vergroten heeft immers de toekomst.

Een aantal organisaties zijn sedert enige jaren hiermee bezig. De Kinderacademie is één van de nieuw te starten initiatieven. www.antropia.nl
In samenwerking met  Antropia,de Wederkerigheid, het Kinderkrachthonk,
de vabk, La Porte, Vlechtwerk en andere groepen kunnen in de toekomst projecten vorm krijgen.
                     
Labyrint De Reehorst       


 

Het beeldhouwatelier vabk

 

2. Muiden; kunstcollectief en scholen.

In  de woonplaats van Trude ontwikkelt zij in samengaan met het kunstcollectief en scholen kunstprogramma’s en exposities voor de schoolkinderen, voor bso e.a. kindorganisaties. In het kunstgebouw vinden ook particuliere initiatieven plaats voor kinderen en volwassenen.

3. Scholen kunnen een "kunsteducatie" samenwerkingsverband aangaan. Na school (of in schooltijd) worden dan door de kunstacademie kortdurende workshops verzorgd.

info: info@dekinderacademie.nl

4. Kraggenburg ‘Het huis waar de stilte spreekt’. Een plek met perspectief, eindeloze ruimte die bijzondere ervaringen teweeg brengt. Trude geeft hier sedert enkele jaren creatieve bewustzijnsprogramma’s voor ouder en kind en voor volwassenen.


Zwartemeerweg 50
Kraggenburg

klik voor route